Velkommen til åpningen av Strandryddedagen 2013

24. april 2013GenereltStrandrydding

Hold Norge rent og Oslofjorden Friluftsråd ønsker alle velkommen til den offisielle åpningen av Strandryddedagen 2013 torsdag 25. april kl 10:30 på Kadettangen utenfor Sandvika i Bærum. Strandryddedagen er Norges bidrag til den internasjonale mobiliseringen mot opphopning av søppel og plast i havet, langs kysten og på strendene. Startskuddet går på Kadettangen i morgen.

Hvem kan være med?

Arrangementet er åpent for alle. Hold Norge rent ønsker velkommen særlig lokale skoler, organisasjoner, bedrifter og samarbeidspartnere. Ellers ønsker vi spesielt å få med innbyggere i Bærum og Sandvika. Oslobasert presse er selvfølgelig hjertelig velkommen til å få en oppdatering på miljøsaken og se en stor mengde svært engasjerte miljøentusiaster rydde strender. Ryddere melder seg på direkte gjennom hjemmesiden til Strandryddedagen, ryddenstrand.no Alle kan delta!

 

Program

  Appeller vil bli holdt av Rina Mariann Hansen, nestleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe, nestleder i Finanskomiteen på Stortinget, leder i Miljøpartiet de grønne Hanna Marcussen, generalsekretær i Naturvernforbundet Lars Haltbrekk, Ruskengeneral i Oslo Jan Hauger, direktør i Oslofjorden Friluftsråd Rune Svensson, direktør i Avfall Norge Henrik Lysta, WWF Fredrik Myhre og Svein Finnanger fra Bærum kommune.

Dykkere fra Pro-dykk viser oss hvordan havbunnen i Oslofjorden ser ut. Båttur «Rigfar»tar oss med til den svært forsøplede øya Nordre Langåra Vi rydder på Langåra, sammen med skoleelever fra Vettre skole i Asker. Lunsj vil bli servert. Vi returnerer fra Langåra kl 14:30

Hvorfor rydder vi på Langåra?

Nordre Langåra er en 2 km lang og 300 meter naturperle i indre Oslofjord. Langåra er et populært friluftsområde for båtfolk, turister og lokale badegjester. Hele øya er friområde med et naturreservat med flere rødlistede arter og sjeldne naturtyper. Øyas geografisk plassering i fjorden og vær og vind bidrar til en unormal stor opphopning av plast på øya. Flere steder på øya nærmest flyter det over av søppel. Nå har isen gått på fjorden. På torsdag rydder vi Langåra klar for sommersesongen.

«Vi gleder oss til Strandryddedagen og til å gjøre Oslofjorden fri for plast og søppel før sommeren. Alle ønskes velkommen til å delta» sier  Mali Hole Skogen, Kampanjeleder Hold Norge rent

Bli med å rydde, påmelding via http://ryddenstrand.no/jeg-vil-rydde/ , og si du vil være med på Langåra. Ta kontakt med kampanjeleder Mali Hole Skogen på mali@loop.no , 91835999 om det skulle være noe.

*Det er også mulig å ta en befaring/omvisning på Langåra eller få brifing om marin forsøpling på øya.

BAKGRUNN

Hva er marin forsøpling?

Plast. Småsøppel. Farlig avfall. Tapt fiskeutstyr. Marin forsøpling er et økende miljøproblem i alle verdenshav. Bare i norske farvann er det anslått at det dumpes rundt 36 000 tonn årlig. Søppelet kan ha en nedbrytningstid på flere hundre år og den økende opphopningen av plast og søppel i havet er ikke bare stygt å se på, men utgjør en betydelig trussel for alt som lever i havet og de marine økosystemene. Foruten trusselen mot marine økosystemer, kan forsøplingen også medføre store økonomisk belastninger for turistindustri og lokalbefolkning. Dette er altså en stor utfordring på flere måter for miljøvernminister Solhjell som er ventet å lansere en avfallstrategi og den helhetlige forvaltningsplanen for Nordsjøen i løpet av våren.

Strandryddedagen 27. april 2013

Strandryddedagen er et miljøarrangement i regi av Hold Norge rent, der tusenvis av frivillige over hele landet bidrar med lokale ryddeaksjoner langs kysten og vassdrag. I 2011 allierte Hold Norge rent seg med Den internasjonale strandryddedagen, som er blitt arrangert siden 1986 med Ocean Conservancy som pådriver. Norge vil fortsatt være en del av dette globale høsttiltaket, men Hold Norge rent har altså i tillegg opprettet en egen aksjon for Norge: Strandryddedagen. Aksjonen er lagt til våren slik at den sammenfaller med de mange dugnadene som ellers går av stabalen. De som ønsker å være med som strandryddere eller ryddeledere kan ta kontakt med Hold Norge rent gjennom ryddenstrand.no. Her finner du 10 gode grunner til å delta på Strandryddedagen

 

Arrangementet støttes av Ragn Sells

 

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord