Alle barn under 16 år inviteres til å delta i tegnekonkurranse for et renere Norge og en renere verden. Tema for konkurransen er marin forsøpling og søppelets skader på livet i havet.  Det fineste tegningene legges ut på våres nettsider og vinneren av konkurransen stikker av med et nettbrett av typen Samsung Galaxy Tab 2, 10.1″ 16GB

Bidrag sendes til mali@loop.no Vinneren kåres. 1.juni 2013