Regjeringen støtter opp om Strandryddedagen

26. april 2013Strandrydding

I dag lanserte regjeringen og Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell den helhetlige forvaltningsplanen for Nordsjøen. Med Stortingsmeldingen varsler regjeringen en innsats i kampen mot forsøpling av Nordsjøen og lover å støtte opp om Strandryddedagen. I morgen går den store Strandryddedagen av stabelen i Norge, en dag hvor det er ventet at hele 10 000 frivillige nordmenn rydder søppel fra strendene i Norge. Miljøvernministerens innsats for et plast- og søppelfritt hav er til stor glede for strandryddere over hele landet som står klar til for et renere hav og rene strender i morgen.

I stortingsmeldingen omtales marin forsøpling som et globalt miljøproblem og at Nordsjøen er det havområdet i Nordøst-Atlanteren som har de høyeste verdiene av marin forsøpling.

Regjeringen varsler iverksettelse av tiltak i kampen mot problemet.

Støtte til Strandryddedagen

Regjeringen vil gjennom stortingsmeldingen støtte opp om frivillige oppryddningstiltak, holdningsskapende arbeid og lokalt engasjement mot marint søppel blant annet ved å bidra til videreføringen av Strandryddedagen i regi av Hold Norge rent.

 

 

”Tusenvis av nordmenn deltar hvert år frivillig på ryddedugnad og søppelinnsamling. Den frivillige mobiliseringen mot opphopning av plast i havet, langs kysten og på strendene er stor i Norge. Vi er svært glade for at myndighetene støtter den frivillige innsatsen og tar tak i problemet med forsøpling i havet”

                                           Mali Hole Skogen, Kampanjeleder for Strandryddedagen

Kommunene skal bli med på ryddedugnaden?

Solhjell vil vurdere endringer i regelverket slik at kommunene kan gis adgang til å finansiere oppryddning av marint søppel på utvalgte offentlige steder gjennom de kommunale renovasjonsgebyrene.

Regjeringen vil også videreføre ordningen med oppryddning av tapte fiskeutstyr fra fiskeflåten, sikre det juridiske grunnlaget for at fiskefartøy kan levere inn søppel fra havet uten å påføres sæskilte kostnader.

 

For mer informasjon om Strandryddedagen kontakt kampanjeleder Mali Hole Skogen 91835999, mali@loop.no

BAKGRUNN

Hva er marin forsøpling?

Plast. Småsøppel. Farlig avfall. Tapt fiskeutstyr. Marin forsøpling er et økende miljøproblem i alle verdenshav. Bare i norske farvann er det anslått at det dumpes rundt 36 000 tonn årlig. Søppelet kan ha en nedbrytningstid på flere hundre år og den økende opphopningen av plast og søppel i havet er ikke bare stygt å se på, men utgjør en betydelig trussel for alt som lever i havet og de marine økosystemene. Marin forsøpling er lokal forurensning og forringer den estetiske verdien av kysten, strendene og havområdene. Dette er altså en stor utfordring på flere måter for miljøvernminister Solhjell som er ventet å lansere en avfallstrategi og den helhetlige forvaltningsplanen for Nordsjøen i løpet av våren.

Strandryddedagen 27. april 2013

Strandryddedagen er et miljøarrangement i regi av Hold Norge rent, der tusenvis av frivillige over hele landet bidrar med lokale ryddeaksjoner langs kysten og vassdrag. I 2011 allierte Hold Norge rent seg med Den internasjonale strandryddedagen, som er blitt arrangert siden 1986 med Ocean Conservancy som pådriver. Norge vil fortsatt være en del av dette globale høsttiltaket, men Hold Norge rent har altså i tillegg opprettet en egen aksjon for Norge: Strandryddedagen. Aksjonen er lagt til våren slik at den sammenfaller med de mange dugnadene som ellers går av stabelen. De som ønsker å være med som strandryddere eller ryddeledere kan ta kontakt med Hold Norge rent gjennom ryddenstrand.no. Her finner du 10 gode grunner til å delta på Strandryddedagen

 

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord