80 år med fjord og friluftsliv

Oslofjordens Friluftsråd ble stiftet i 1933. Etter litt rask hoderegning blir det klart at de da faktisk feirer 80-årsjubileum i år! Vi fikk en oppdatering fra Liv-Marit Hansen og Nicolay Moe i OF om hva de holder på med om dagen, og hvilke planer de har for 2013.

Oslofjordens Friluftsråd ble stiftet i 1933. Etter litt rask hoderegning blir det klart at de da faktisk feirer 80-årsjubileum i år! Vi fikk en oppdatering fra Liv-Marit Hansen og Nicolay Moe i OF om hva de holder på med om dagen, og hvilke planer de har for 2013.

Overvåkningsfunksjon

OF jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til marin forsøpling på flere nivåer. De har blant annet ansvaret for å registrere og rapportere avfallsmengden på et fast kontrollsted på Hvaler to ganger i året. I 2013 skjer dette i mars og oktober. Tiltaket er en del av den nasjonale overvåkningen av marint avfall gjennom OSPAR, og registreringen blir gjennomført i samarbeid med Statens naturoppsyn, Ytre Hvaler nasjonalpark og Skjærgårdstjenesten. Innsamlet data rapporteres videre til Direktoratet for naturforvaltning.

Undervisningsressurs

OF har utarbeidet en spennende nyhet for året, nemlig et undervisningsopplegg for skoleklasser med marin forsøpling som tema. Hovedsiden har tre undersider for bakgrunnsinfo, egenforskning og oppdragsforskning. I tillegg kommer et aktivitetsopplegg med søppelkunst som tema. OF har lange tradisjoner for samarbeid med skoler i Oslo-området, og i 2013 er det planlagt ryddeaksjoner med flere klasser. I 2012 tok OF og skoleelever fra Asker turen ut til Langåra, ikke lange veien fra Sandvika, og ryddet allerede i april. Denne strandryddeaksjonen inngikk i opptakten til Strandryddedagen, og omtale av den fikk god respons i informasjonskanalene til Hold Norge rent, deriblant på Facebook.

Søppel-fra-Langåra_høyoppløselig

Her frakter Skjærgårdstjenesten søppel fra Langåra. (Foto: Oslofjordens Friluftsråd.)

Samarbeid og sekretariat

Hold Norge rent har samarbeidet tett med OF ved gjennomføring av Strandryddedagen i og rundt hovedstaden. Dette fortsetter i 2013, når Strandryddedagen arrangeres den 27. april. Det er også interessant å nevne at OF er sekretariat for Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Tjenesten ble opprettet i 1992 etter initiativ fra nettopp OF, og var gjenstand for omtale her i bloggen i fjor. Besøk Skjærgårdstjenestens hjemmeside for mer info om deres varierte oppgaver og geografiske ansvarsområde.

Bakgrunn: Oslofjordens Friluftsråd

Sitat fra vedtektene til OF: “Oslofjordens Friluftsråd er et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftsressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden.”

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord