10 gode grunner til å bli med på Strandryddedagen

18. mars 2013Strandrydding

Lurer du på hvorfor du skal være med Strandryddedagen?

1. Natur er best uten søppel!

 

Nordmenn elsker å være ute. (Foto: Bo Eide Miljøfoto.)

Etter høststormene og snøsmeltingen er norske strender fulle av sneiper, plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, sprøytespisser, poser, tauverk, gamle dekk, flasker, bokser og glasskår. Vi er en nasjon av mennesker som elsker å være ute.  Vi er glade i å oppleve vakker natur. Og derfor skal den behandles med respekt! Forsøpling er stygt og utrivelig å se på. Natur er best uten søppel! (Foto: Bo Eide Miljøfoto.)

2. Verdenshavene fylles opp av søppel

 

Strandryddeplakat 2013

Det er estimert at det dumpes 6,4 millioner tonn  søppel i verdenshavene hvert år. Bare her i norske farvann er menden søppel som dumpes i sjøen beregnet til hele 36 000 tonn årlig. Av dette synker omtrent 70 % til bunns, 15% flyter og akkumuleres opp i Det store søppelhavet og kun 15% skylles opp på land (Kilde: UNEP). Denne mengden søppel påvirker ikke bare strender og kyst her hjemme, men påvirker hele de marine økosystemene negativt. Verdenshavene og alt som lever i dem er noe av det mer spektakulære som finnes på kloden, en skam å fylle det opp med søppel! (Foto: Christian Skauge)

3. Omfattende skader på livet i havet

 

sel2

Forsiktige anslag viser at omtrent 100 000 marine pattedyr dør årlig som en konsekvens av at de hekter seg fast i tauverk, liner og garn.  Dyr som sitter fast drukner som regel eller de sulter ihjel. De marine pattedyrene som sel og hval, men også reptiler som havskilpadder og krokkodliller er fasinerende skapninger. Planeten vår blir litt mindre spennende uten dem.

4.  Du viser samfunnsengasjement og miljøansvar

 

Del på facebook

Vis andre at å slenge søppel tankeløst ut i naturen er sløvt. Ved å være med på Strandryddedagen gjør du verden til et litt bedre sted. Ikke bare gjør du en viktig innsats for  ditt lokalmiljø men også for verdenshavene og alt det fantastiske som lever ved eller i det. Du er en innpirasjon for andre! Vis at du deltar. Her finner du badges plakater til bruk i sosiale medier og på nett. Husk å melde deg på, da teller din innsats med i den nasjonale og internasjonale innsatsen mot marin forsøpling.

5. Kuttskader på mennesker og dyr

 

Strandskade

Søppel i strandsonen, som for eksempel sprøytespisser, hermetikk og annet medisinsk utstyr, kan utgjøre en helsefare for mennesker og husdyr som oppholder seg  i nærheten. Hunder og barn kutter seg, og strendene og kysten blir mindre tilgjengelig for bading, turer, soling, strandvollyball og alt det andre morsomme man kan gjøre ved vannet. Også turistindustrien vil merke det når strendene er fulle av søppel.

6. Sosialt og lærerikt

 

Ryddebarn

Når du er med på Strandryddedagen bidrar du til å gjøre Norske strender og verden mer trivelig. Ta med deg gode venner, kollegaer, familie, klassen og gjør en dag ut av det. Kombiner med god mat, studer og tell det dere finner og send inn til oss. Så skal vi jobbe med politikerne for å få dem til å prioritere kysten og havet høyere. Sammen for en mer trivelig verden! Hva med en Strandryddedate?

Love

7. Sjøfuglen forsvinner

 

Måke med ølboks

Sjøfuglen forveksler plastfragmenter med mat. Tall fra WWF viser at så mye som èn million sjøfugl dør som følge av opphopning av plast i magen årlig. Søppelet dyret får i seg har ingen næringsverdi og kan kvele dyret, gi fordøyelsesproblemer, indre skader og føre til forgiftning. Norge har omrent 2,9 millioner hekkende par sjøfugl, noe som tilsvarer 17 prosent av verdens totale sjøfuglbestander.  De siste årene er det lagt frem omfattende dokumentasjon som  viser en alvorlig nedgang i flere viktige bestander er lagt frem.  Mest alvorlig er det for de pelagiske sjøfuglbestandene der flere bestander i dag kun er 30% av størrelsen de var på i 1980 (Seapop 2010).

 

8. Spøkelsesfiske

 

P9170067

Spøkelsesfiske er et begrep som brukes om garn og fiskeutstyr som dumpes over bord, sliter seg eller mistes og som synker til bunns. Så lenge et garn ikke er fullstendig ødelagt, vil det bare fortsette å fange fisk, uansett om noen tømmer garnet eller ikke. Unødvendig, skadelig og farlig for fisk og dyr som lever på bunnen. Firskeridirektoratet har en årlig runde der de leter etter garn som dumpes over bord og de fisker opp mellom 1000 og 1200 redskaper hvert år. Dette utgjør bare en liten del av alt utstyret som havner i havet, noe av det skylles opp på land. De som ligger på land,  rydder vi under Strandryddedagen. Her kan du lese mer om spøkelsesfiske

 

9. Lokal forurensning

 

Rydding av forsøplet strand

Mye av plasten som kastes på havet eller i naturen inneholder miljøgifter som kan gjøre skade på naturen lokalt der søppelet befinner seg. Giftstoffer akkumuleres på sikt opp i næringskjeden og er påvist også hos oss mennesker i Norge.

10. Spredning av fremmede arter

 

turtle_eating_plastic_bags

Marine søppel kan bidra til transport av arter over store avstander. Flytende marint søppel kan fungere som en container eller flåte for organismer fra et sted til et annet. Langt de fleste organismer som transporteres ut av sitt naturlige miljø og inn i et nytt, klarer seg dårlig i det nye miljøet, men ikke alle. Arter som ikke har naturlige fiender i det nye miljøet, kan ha et stort konkurransefortrinn sammenlignet med lokale arter. I noen tilfeller kan slika arter formere seg ukontrollert og konkurrere ut de lokale artene. Her kan du lese mer ominvaderende arter i Oslofjorden.  I en studie utført av British Antarctic Survey i 2002, ble det anslått at menneskeskapte rusk finnes i havene har omtrent doblet antall ulike arter som finnes i subtropene (Barnes, DK, 2002).

Har du flere gode grunner til å bli med, send dem til post@holdnorgerent.no.

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord