Refusjon

Miljødirektoratet har bevilget midler til videreføring av refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall. Ordningen gjelder for avfall som er samlet inn i tilknytning til frivillige ryddeaksjoner.

Søk refusjon!

Har du/dere hatt utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av herreløst marint avfall? Da kan du/dere søke om refusjon!

 

Søknadsskjema refusjon for frivillige, organisasjoner m.fl.

Veiledning for frivillige, organisasjoner m.fl.

 

Søknadsskjema refusjon for renovasjons- og avfallsselskaper

Veiledning for renovasjons- og avfallsselskaper

 

Hva er refusjonsordningen for marint avfall?

Hold Norge Rent administrerer refusjonsordningen for herreløst marint avfall, og ordningen er finansiert av Miljødirektoratet.

Refusjonsordningen er etablert for å stimulere til økt opprydding av marin forsøpling. Ordningen skal sikre at aktører som bidrar til opprydding av marint avfall, ikke selv må dekke kostnadene til transport og innlevering av det innsamlede avfallet.

Refusjonsordningen har også som mål å stimulere kommunale og interkommunale renovasjons- og avfallsselskap til å hente og ta imot marint avfall vederlagsfritt. På sikt er det ønskelig at bransjen legger til rette for gratis transport og mottak av marint avfall over hele Norge.

Hvem kan søke refusjon?

Alle som har hatt utgifter til transport, mottak og behandling av marint avfall og som tilfredsstiller ordningens kriterier, kan søke om refusjon. Ordningen gjelder også for opprydding langs vassdrag og innsjøer.

Ryddeaksjonene skal være basert på frivillig innsats og må være registrert i Hold Norge Rents ryddeportal: holdnorgrent.no/ryddenstrand. Antall kilo innsamlet avfall må registreres, og aksjonene må være avsluttet.

Intet beløp er for lite, men kost i forhold til nytte vil legges til grunn for behandling av søknadene, og det vil foretas en skjønnsmessig vurdering av ekstraordinære utgifter. I den grad innkomne søknader overstiger budsjettrammen, vil det foretas en prosentvis avkortning av refusjonsutbetalingen for alle kvalifiserte søkere.

Grunnet tekniske problemer blir søknadsskjema tilgjengelig noe senere en planlagt, men vil være klart innen få dager. Søknadsfristen er satt til tirsdag 1. november.

Klikk på lenken for å se en komplett oversikt over kriteriene for refusjonsordningen: Kriterier

Har du spørsmål?

Henvendelser sendes til refusjon@holdnorgerent.no.

 

Kontakt

E-post: refusjon@holdnorgerent.no
Telefon: 40001438

Tidsplan for søknader

Offisiell utlysning: 15. september
Åpning av søknadsskjema: utsatt pga. tekniske problemer og utlyses innen få dager
Søknadsfrist: 1. november
Utbetaling av refusjon: 16. desember

Kriterier

Kriteriene for refusjonsordningen kan lastes ned her: Kriterier

Styringsgruppen for refusjonsordningen

Lise Keilty Gulbransen (HNR) – leder
Mari Mo Osterheider (HNR) – prosjektleder
Malin Granlund (Avfall Norge)
Monica Kleffelgård Hartviksen (LAS)
Tom Sørum (Oslofjordens Friluftsråd)

Håndtering av marint avfall

En rekke avfalls- og renovasjonsselskaper bistår med håndteringen av marint avfall. Her finner du en oversikt: Avfalls- og renovasjonsselskaper

Miljødirektoratet

Refusjonsordningen for herreløst marint avfall er finansiert av Miljødirektoratet.

Mdir_logo_sekundaer_pos_RGB

 

Lagre

Lagre


Relaterte Saker

50 forsøplede strender venter på å bli ryddet

I Bergen og omland venter nå 50 forsøplede strender på frivillige som vil ut og rydde.

Les Sak

Gratis innlevering av marint avfall med Ragn-Sells og Grønt Punkt

Ragn-Sells AS og Grønt Punkt Norge sørger for at frivillige kan levere avfall fra strandrydding og rydding av havbunnen gratis.

Les Sak

Disse får kr. 862 000 i refusjon!

Ni avfallsselskap, tre kommuner, tre skjærgårdstjenester, en privat bedrift, ti dykkeklubber, fem frivillige lag/foreninger og fire privatpersoner mottar refusjon for utgifter til håndtering av marint avfall i 2016.

Les Sak

Strandrydderapporten 2016: Nytt rekordår for strandrydding i Norge

Norge er på ryddetoppen i Europa, og med 1 364 ryddeaksjoner er 2016 nok et rekordår for strandrydding i Norge.

Les Sak

Norge på 3. plass i Europa

Let’s Clean Up Europe ble arrangert for tredje gang i år, og Norge ligger nok en gang på ryddetoppen i Europa.

Les Sak

Sammen holdt vi høsten ren!

Historiens første "Hold høsten ren" ble en stor suksess. Tusen takk til alle som bidro!

Les Sak

Søk om refusjon for utgifter til opprydding av marint avfall!

Alle som har hatt utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av herreløst marint avfall, kan nå søke om refusjon for disse utgiftene. Søk innen 1. november.

Les Sak

Sammen holder vi høsten ren

Lørdag 17. september skal flere hundre tusen frivillige over hele verden ut og rydde strender. Blir du med?

Les Sak

Hold Skagerak Ren

Odds Ballklubb og Larvik HK inviterer til strandrydding i henholdsvis Telemark og Vestfold som en del av kampanjen Hold Skagerak Ren, og begge lagene skal også selv ut og rydde.

Les Sak

more_news

Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord