Nyheter

Ryddeåret 2017 hittil i bilder

Frivillige ryddere fra hele Norge har sendt oss utallige flotte bilder. Se billedreportasjen her.

Les Sak

Hold Norge Rents årsrapport for 2016

I 2016 fortsatte Hold Norge Rent å prioritere arbeidet mot marin forsøpling. Aktivitetsnivået var høyt gjennom hele året, og foreningen kan vise til gode resultater.

Les Sak

Tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter

Miljødirektoratet har utlyst tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter. Kommuner, interkommunale avfallsselskap og godkjente anlegg kan søke om tilskudd. Søknadsfristen 1. november.

Les Sak

Avfall som ressurs

Marin forsøpling prioriteres høyt i Regjeringen Solbergs stortingsmelding om avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi, men øvrig avfall på avveie vies lite plass i meldingen.

Les Sak

Hold Norge Rent er nominert til Nordisk Råds miljøpris

Hold Norge Rent er én av tre norske kandidater som er nominert til Nordisk råds miljøpris for 2017.

Les Sak

Tiltak mot marin forsøpling

WWF Verdens naturfond, Greenpeace Norge, Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Oslofjordens Friluftsråd, Friluftsrådenes Landsforbund og Hold Norge Rent er samlet i kampen mot marin forsøpling.

Les Sak

Vi søker frivillige til Passion for Ocean 2017 og HNR-konferansen 2018

Ønsker du å bidra til Hold Norge Rents arbeid? Nå kan du melde deg som frivillig!

Les Sak

Norge trapper opp innsatsen mot marin forsøpling

Samtidig som Miljødirektoratet fordeler årets tilskuddsmidler til tiltak mot marin forsøpling, foreslår Regjeringen en ekstra bevilgning til dette arbeidet i revidert nasjonalbudsjett.

Les Sak

20 000 frivillige til kamp mot marin forsøpling

Startskuddet for Nordens første kollektive ryddedugnad går på Norsk Maritimt Museum tirsdag 2. mai, og her i Norge har over 20 000 frivillige allerede meldt seg på.

Les Sak

Bli med på Nordisk strandryddedag lørdag 6. mai 2017

Sammen med Hold Danmark Rent, Pidä Saaristo Siistinä ry, Ringrás, Landvernd og Håll Sverige Rent inviterer Hold Norge Rent til Nordisk Strandryddedag 2017.

Les Sak

More News

Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord